Karlsborgs Fästningsmuseum – En upplevelse för hela familjen

Karlsborgs Fästningsmuseum är inrymt på båda sidor om det storslagna kyrkvalvet, mitt i det 678 meter långa slutvärnet i Karlsborgs fästning. Mer än 2 200 m2 fyllda med spännande utställningar, berättelser och föremål som visar fästningens, hembygdens och de militära enheternas historia.

Utställningar

Om fästningen

Hembygden

Arméförband

Kungl. Västgöta Flygflottilj

Musikkårer och övriga enheter

Garnisonskyrkan

Tillfälliga utställningar
garnisonskyrkan

utställningar, fästningen
Följ Karlsborgs Fästningsmuseum på Facebook Följ Karlsborgs Fästningsmuseum på Instagram