Tillfälliga utställningar

I några avdelningar av muséet visas tillfälliga utställningar. Tidsperioden för dessa kan variera.

Under 2016 visas:

Arkiv för tillfälliga utställningar

Design för folkhemmet – svenska bruksföremål från trettiotal till sjuttiotal

Sverige var länge känt för sina gedigna, moderna bruksföremål, skapade från 1920-talet och framåt. Uppsvinget hängde samman med flera saker. Svenska Slöjdföreningen hade sedan 1910-talet fört en framgångsrik kampanj med målet att engagera konstnärer som formgivare i industrin. Idéerna formulerades bland annat av Gregor Paulsson i boken Vackrare vardagsvara (1919). Under perioden introducerades nya material: aluminium, rostfritt stål och plast. Automatiseringen av tillverkning av pressglas var också viktig, för därigenom blev glaset massvara. Konsumentorganisationer var pådrivande när det gällde att utveckla funktionella bruksföremål. Företag som Gustavsberg, Olofström, Nilsjohan och Gense tävlade om att förse konsumenterna med de bästa produkterna, produkter med lång livslängd, där funktion, form och ekonomi samspelade.

Stig Lindberg, Karin Björquist, Britt-Louise Sundell, Folke Arström, Sigurd Persson Sigvard Bernadotte m.fl. designade hållbara bruksföremål i rostfritt stål, aluminium och plast. Produkterna exporterades till Japan, Tyskland, England och Frankrike, våra nordiska grannländer samt även USA, och väckte uppmärksamhet på internationella utställningar och mässor. Produktionen kulminerade under decennierna efter andra världskriget. På 1970-talet genomgick branschen en omstrukturering, företag köptes upp, slogs samman och lades ned. Tills slut fanns bara ett fåtal producenter av bruksföremål kvar. Idag dominerar finska Hackman och svenska IKEA.

Utställningen på Karlsborgs Fästningsmuseum visar cirka 300 svenska bruksföremål från den aktuella perioden. Föremålen ger besökaren möjlighet att blicka tillbaka och fundera över samhällsutvecklingen under 1900-talet. Men utställningen reser också frågor om utveckling och hållbar design.

Klicka på bilderna till nedan för att se dem i större format.
folkhemmet, utställning, karlsborg
folkhemmet, utställning, karlsborg
folkhemmet, utställning, karlsborg
folkhemmet, utställning, karlsborg
folkhemmet, utställning, karlsborg
folkhemmet, utställning, karlsborg
folkhemmet, utställning, karlsborg
folkhemmet, utställning, karlsborg
folkhemmet, utställning, karlsborg
folkhemmet, utställning, karlsborg
folkhemmet, utställning, karlsborg
folkhemmet, utställning, karlsborg
folkhemmet, utställning, karlsborg
folkhemmet, utställning, karlsborg
folkhemmet, utställning, karlsborg
folkhemmet, utställning, karlsborg

Kavalleriet

Kavalleriet, eller rytteriet, hör till de äldsta truppslagen inom armén. År 1634 beslutades att det svenska indelta kavalleriet skulle bestå av åtta regementen, varav fyra i Finland. Adelsfanan var ett värvat kavalleriförband med rötter i "adelns rusttjänst" i Alsnö stadga från 1279, där samtliga ocerare var adliga. Under Gustav II Adolf var Adelsfanan organiserad så att fyra skvadroner värvades inom Sverige och en från Finland. Förbandet avvecklades 1809 och är troligen det mest långlivade kavalleriförbandet i världen. Det existerade i mer än 500 år.

Under 1800-talet och fram till 1928 fanns det åtta kavalleriregementen, två värvade och två indelta. Därefter minskade antalet successivt. Under 1940- och 1950-talen vidtogs era omorganisationer och nedskärningar inom kavalleriet som mellan 1958 och 1974 var det minsta truppslaget, bestående av endast en skvadron och två bataljoner. Därefter vände det och under de följande tio åren, fram till 1984, bestod kavalleriet av tre regementen och därefter av två regementen och en bataljon. Kavalleri et moderniserades successivt och hästarna ersattes med olika typer av motorfordon. ”Avhästningen” var slutförd 1967 och de få kvarvarande hästarna används numera i statsceremoniella sammanhang.

Kavalleriet består idag (2014) av en säkerhetsbataljon, två militärpoliskompanier och en högvaktsskvadron inom Livgardet, Livregementets husarer och Arméns jägarbataljon inom Norrbottens regemente.

Klicka på bilderna till nedan för att se dem i större format.
Kavalleriet, utställning, karlsborg
Kavalleriet, utställning, karlsborg
Kavalleriet, utställning, karlsborg
Kavalleriet, utställning, karlsborg
Kavalleriet, utställning, karlsborg
Kavalleriet, utställning, karlsborg
Kavalleriet, utställning, karlsborg
Kavalleriet, utställning, karlsborg


FS22 - K3 Insats i Afghanistan

Bilderna i denna utställning visar 6 månader i Afghanistan, december 2011 till maj 2012 - med bild och bildspel.

Vi har under våra 6 månader inte löst alla problem men vi har arbetat hårt och gjort vårt bästa för att klara våra uppgifter. Vi vet att vi har åstadkommit bra saker, den lilla människan har fått det lite bättre och säkrare även om de stora problemen fortfarande är olösta.

Varför är Sverige engagerat i Afghanistan
Ett kortfattat sätt att förklara varför försvarsmakten på uppdrag av Sveriges regering och riksdag finns i Afghanistan kan sammanfattas i nedanstående tre punkter.
  1. Medmänsklighet
    Som vid ett antal tidigare konflikter och katastrofer ställer Sverige upp när Världssamfundet läs FN behöver stöd för att hjälpa andra. Sverige vill hjälpa till att skapa förutsättningar för utveckling och återuppbyggnad i Afghanistans fall efter 30 års krig.

  2. Vår, Sveriges, roll i värden - "good citienship"
    Stödja FN, EU och NATO. Sverige skall utgöra en del av det internationella samfundet och ta vårt ansvar såväl genom påverkan politiskt men också med personal, pengar och förnödenheter.

  3. För vår egen skull
    Konflikter och bristen på utveckling i andra delar av värden utgör också ett hot mot Sverige som vi bör försöka påverka i detta fall bland annat spridning av terrorism och narkotika.

Klicka på bilderna till höger för att se dem i större format.
Afghanistan, karlsborg
afghanistan, karlsborg


Afghanistan, karlsborg
afghanistan, karlsborg


K3 Insats i Afghanistan
K3 Insats i Afghanistan
K3 Insats i Afghanistan
K3 Insats i Afghanistan


K3 Insats i Afghanistan
K3 Insats i Afghanistan


K3 Insats i Afghanistan
K3 Insats i Afghanistan


Specialförband i världen

Specialförband är militära förband med särskild utbildning, utrustning och kompetens. Förbandens uppgifter kan till exempel vara personskydd, fritagning av gisslan och underrättelseinhämtning.

Internationellt kända specialförband är bland annat brittiska SAS, amerikanska Delta Force och ryska Spetsnaz. Från och med 2011 utgörs Försvarsmaktens specialförband i Sverige av "Särskilda operationsgruppen", SOG.

Special- eller elitförband har funnits i alla tider. Ursprunget till de flesta av dagens förband skapades under andra världskriget, under avkoloniseringen efter 1945 och under "kalla kriget". Vissa förband har också skapats som försvar mot terrorism.

Specialförbandens uppgifter liknar ungefär jägarförbandens. Det första svenska elitförbandet med modern jägarkaraktär sattes upp i Boden 1910. Det var Norrbotens regementes fjärde bataljon, som fick namnet "skidlöparbataljonen"tillfälliga utställningar, Specialförband
Följ Karlsborgs Fästningsmuseum på Facebook