Styrelsen

Styrelsen, Carlsborgs museiförening:

Per Brodd Ordförande
Eva Härnqvist Vice Ordförande
Rigmor Beck-Friis Sekreterare
Ronny Olsson Kassör
Johan Tranquist/Inger Larsson Ledamot Karlsborgs Kommun (varav 1 suppleant)
Camilla Jarlhed-Irenheim Ledamot Statens fastighetsverk
Anneli Sandell Ledamot Karlsborgsturism AB
Christian Lewenhaupt Ledamot Karlsborgsföretagen
Jan Eric Ternström Ledamot
N.N. Ledamot K 3


Adjungerade:

Nadja Eriksson Museiintendent
Kjell Holmåker Rödesund-Wanäs Hembygdsförening
Carlsborgs museiförening
Följ Karlsborgs Fästningsmuseum på Facebook Följ Karlsborgs Fästningsmuseum på Instagram