Medlemsinfo

Styrelsen sammanträder varannan månad. Vill du bli adjungerad på ett möte är du välkommen att kontakta oss på info@fastningsmuseet.se.

OBS att styrelsen gärna vill ha din e-postadress för att spara portokostnader. Skicka dina adressuppgifter till: info@fastningsmuseet.se.

Hur bli medlem?

Stöd Karlsborgs Fästningsmuseum genom att bli medlem i museiföreningen! Du får medlemsutskick, inbjudningar till evenemang och årsmöte.

Antingen löser du medlemsavgift direkt i kassan vid muséets entré, eller så betalar du in på bankgiro: 5748-1442.

Årsavgiften är för närvarande 50 kr.

Vill ditt företag stödja Muséet? Kontakta oss för vidare diskussion. Ni kanske vill ha en paket-lösning med fri entré för de anställda, speciella gruppvisningar vid besök, vara med som sponsor vid aktiviteter o.s.v?
Välkommen med förslag!

GDPR

Information om personuppgiftsbehandling – medlemmar
Karlsborgs Fästningsmuseum (Museiföreningen) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig. Kassören är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med kassören genom att kontakta oss på info@fastningsmuseet.se. Medlemskapet i museiföreningen är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men museiföreningen behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem. Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress och IP-nummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i museiföreningen är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att museiföreningen har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål. Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag. Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras ej eftersom det inte är viktigt att museiföreningen behöver kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i museiföreningens IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som museiföreningen samarbetar med för nödvändig behandling för museiföreningens räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till tryckeri för tryck och framtagande av medlemskort. Vidare kan vi lämna ut dina personuppgifter till Karlsborgs Utveckling AB för utskick av medlemsnyheter. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
Museiföreningen behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Museiföreningen kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@fastningsmuseet.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling. Genom att ha godkännt museiföreningens medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling. Om du inte önskar få marknadsföring från oss kan du när som helst kontakta oss på info@fastningsmuseet.se och begära att vi stoppar utskicken.
museiföreningen
Följ Karlsborgs Fästningsmuseum på Facebook Följ Karlsborgs Fästningsmuseum på Instagram