Arkiv för evenemang, 2018

Till evenemang

Föredrag

Krystyna Skarbek - En okänd hjältinna
Bildillustrerat föredrag av: RO/Mj (Ing1) Peter Brandkvist, vice Ordförande i Svensk-Polska föreningen
Tid: Tisdag 23 januari kl. 18:00—20:00. (10 minuter rast)
Plats: Karlsborg fästningsmuseum
Fritt inträde


Är mod enbart en manlig egenskap?
Den första kvinnan som värvades till den nystartade brittiska underrättelsetjänsten SOE. Sannolikt även den som hade den längsta tjänstgöringen av SOEs agenter. Hon anses genom sitt arbete med att smuggla piloter genom Europa till England under slaget om Storbritannien 1940, stå bakom fler än 200 registrerade nedskjutningar. Efter att ha levererat dokumentation över omfattningen av den tyska uppladdningen inför anfallet på Sovjetunionen 1941 kom hon att kallas ”Churchills favoritspion” Hon blev rikt dekorerad för sina krigsinsatser i Ungern, Polen, Syrien, Frankrike och kom att bli en av de fem kvinnor som hade högst militär grad i brittiska krigsmakten. Genom sina kontakter med Ian Fleming anses hon ha påverkat denne i skapandet av sina äventyr, något vi än idag kan se spår av! Lär känna den polska grevinnan, skiddrottningen och ryttarinnan Krystyna Skarbek som blev Christine Granville.
Krystyna Skarbek - En okänd hjältinna

Nikita Chrusjtjov 1894-1971
Föredrag av Bengt Österblom
Tid: Tisdag 30 januari 2018 kl. 18:30
Plats: Karlsborg fästningsmuseum
Fritt inträde


Chrusjtjov deltog under revolutionen i Röda armen och tillhörde Stalins medhjälpare under utrensningarna. Var politruk under 2:a världskriget. Efter Stalins död utmanövrerade han sina rivaler och tog makten i Sovjetunionen. Slog ner revolterna i Polen och Ungern. Fick avgå efter Kubakrisen och den misslyckade Jordbrukspolitiken 1964.
Nikita Chrusjtjov 1894-1971

Aktiviteter

Följ Karlsborgs Fästningsmuseum på Facebook