Arméförband

Alla arméns truppslag – utom pansartrupperna – har en del av sin historia här. Intendenturkåren, Infanteriet, Ingenjörstrupperna och Trängtrupperna skildras med ord, bild och föremål. Artilleriet och Luftvärnet (Lv1) är representerade med bl.a. kanoner och eldrör som visar teknikutvecklingen under 1800-talet. Fallskärmsjägarskolan startade sin verksamhet 1951 och visar delar av utbildningsverksamheten samt hur fallskärmar och hopputrustning utvecklats. Signaltrupperna (S2) har en utställning som sträcker sig från vårdkase till digitalteknik.

Här får du också prova gamla telefoner, känna på telefonväxlar och telegrafinycklar. Efter Signaltrupperna kom Kavalleriet (K3) till fästningen. K3 har en särskild del i museet och visar historien om ett livregemente under drygt 400 år.

Hästen med tillhörande utrustning har en framträdande betydelse där bl.a. en unik stallinteriör visas.
arméförband kavalleriet
Följ Karlsborgs Fästningsmuseum på Facebook Följ Karlsborgs Fästningsmuseum på Instagram